วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ซีพีเอฟหนุนเกษตรกรใช้“บัลลังก์โมเดล”ประกันราคารับซื้อข้าวโพดโลละ7.90 บ.

ซีพีเอฟหนุนเกษตรกรใช้“บัลลังก์โมเดล”ประกันราคารับซื้อข้าวโพดโลละ7.90 บ.

  • Share:

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)บริษัทลูก ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้เริ่มทำ“โครงการ เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปีแต่ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุน สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการรับซื้อเพื่อนำไปสู่การเพาะปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม “บัลลังก์โมเดล” ใน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่มีการผนึกพลังของภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทยอย่างครบวงจร ทั้งผลผลิตและต้นทุน ตั้งแต่การเพาะปลูก การบริหารจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาขายตรงเข้าโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟในราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 7.90 บาทต่อกิโลกรัม ตามนโยบายของบริษัทฯที่เปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับพื้นที่ปลูกได้ว่ามาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังขยายโครงการกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอโนนไทยอีก 9 ตำบล รวมถึง ในอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงอย่าง อาทิ พระทองคำ ด่านขุนทด เทพารักษ์ เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกหลายหมื่นไร่ โดยบริษัทจะนำหลักเกษตรแปลงใหญ่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมากล่าวว่า ในปี 2560 นี้ มีเกษตรกรปลูกข้าวโพดตำบลบัลลังก์ 451 ราย เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดกว่า13,500ไร่ หลังจากมั่นใจถึงผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา เกษตรกรขายข้าวโพดตรงเข้าโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ ทำรายได้รวมถึง 31 ล้านบาท ช่วยให้เกษตรกรมีกำไรจากการปลูกโดยเฉลี่ย 3,800 บาทต่อไร่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้