วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซีพีเอฟหนุนเกษตรกรใช้“บัลลังก์โมเดล”ประกันราคารับซื้อข้าวโพดโลละ7.90 บ.

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)บริษัทลูก ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้เริ่มทำ“โครงการ เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปีแต่ปี 2559 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทย หวังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุน สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการรับซื้อเพื่อนำไปสู่การเพาะปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม “บัลลังก์โมเดล” ใน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่มีการผนึกพลังของภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทยอย่างครบวงจร ทั้งผลผลิตและต้นทุน ตั้งแต่การเพาะปลูก การบริหารจัดการแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาขายตรงเข้าโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟในราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 7.90 บาทต่อกิโลกรัม ตามนโยบายของบริษัทฯที่เปิดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับพื้นที่ปลูกได้ว่ามาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังขยายโครงการกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอำเภอโนนไทยอีก 9 ตำบล รวมถึง ในอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงอย่าง อาทิ พระทองคำ ด่านขุนทด เทพารักษ์ เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกหลายหมื่นไร่ โดยบริษัทจะนำหลักเกษตรแปลงใหญ่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมากล่าวว่า ในปี 2560 นี้ มีเกษตรกรปลูกข้าวโพดตำบลบัลลังก์ 451 ราย เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดกว่า13,500ไร่ หลังจากมั่นใจถึงผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา เกษตรกรขายข้าวโพดตรงเข้าโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ ทำรายได้รวมถึง 31 ล้านบาท ช่วยให้เกษตรกรมีกำไรจากการปลูกโดยเฉลี่ย 3,800 บาทต่อไร่.

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)บริษัทลูก ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้เริ่มทำ“โครงการ เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” 8 ธ.ค. 2560 08:01 8 ธ.ค. 2560 09:08 ไทยรัฐ