วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“อนันตพร”เสนอ 3 สเต็ปจัดสรรเงินเด็กแรกเกิด

อนันตพร กาญจนรัตน์

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังตรวจราชการและมอบนโยบายกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ว่า ภารกิจ ดย.บางด้านอาจจะมีการดำเนินงานที่ซับซ้อนกับกระทรวงที่ดูแลด้านเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข แต่หากสามารถเชื่อมต่อและดำเนินงานให้มีเอกภาพก็จะทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงบประมาณที่มีจำกัดก็สามารถจัดสรรเป็นสวัสดิการถึงเด็กได้อย่างเต็มที่ จึงมอบให้ ดย.ไปพิจารณา ซึ่งรวมถึงปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมในการช่วยดูแลป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

พล.อ.อนันตพรกล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาว่าควรจะขยายจัดสรรถ้วนหน้า หรือให้เฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจนนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่าควรดำเนินการ 3 ขั้นตอน โดยช่วงแรกให้เฉพาะกลุ่มยากจน จากนั้นค่อยยกระดับให้ครอบครัวรายได้ปานกลาง และสุดท้ายจึงให้ถ้วนหน้า โดยต้องพิจารณางบประมาณประกอบ ขณะเดียวกัน อยากให้มีการประเมินผลการจัดสรรเงินดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาผู้นำชุมชนเป็นผู้อนุมัติว่าครอบครัวใดควรได้รับว่ามีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานหรือไม่ การจะเพิ่มอายุและวงเงินในการจัดสรรนั้น กระบวนการจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้เงินถึงเด็กที่ควรช่วยเหลืออย่างแท้จริง.

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังตรวจราชการและมอบนโยบายกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ว่า 8 ธ.ค. 2560 03:42 8 ธ.ค. 2560 03:42 ไทยรัฐ