วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยชงเพิ่มมรดกความทรงจำโลก

วีระ โรจน์พจนรัตน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ และภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2560 นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะ ประเทศไทยมีการจัดทำภาพชุดฟิล์มกระจกที่มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลกที่มีการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศไว้อย่างละเอียด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับดังกล่าว วธ.จึงเตรียมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก

นายวีระกล่าวว่า สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมรดกความทรงจำที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้ง 5 รายการ ได้แก่ 1.ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1 2.เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5 3.จารึกวัดโพธิ์ 4.บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 5. ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนครั้งล่าสุด ซึ่งในส่วนของฟิล์มกระจกดังกล่าว หอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ดำเนินการสแกนฟิล์มกระจกเข้าสู่ระบบดิจิทัลแล้ว โดยประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านบริการออนไลน์ของเว็บไซต์กรมศิลปากร ส่วนการจัดนิทรรศการจะรวบรวมภาพ และเรื่องราวของการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมาจัดแสดงยังหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำนานพระอุรังคธาตุ ซึ่งถือเป็นวรรณกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากทางล้านนาเล่าถึงการสรงสถานที่สำคัญต่างๆในภาคอีสานเมื่อพุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งทางประวัติศาสตร์ ศาสนา เครือญาติ ชาติพันธุ์ การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ รวมถึงกฎหมายตราสามดวง หรือประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกเพิ่มอีกด้วย” รมว.วัฒนธรรมกล่าว.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน ฟิล์มกระจก 35,427 รายการ และภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ 8 ธ.ค. 2560 03:40 8 ธ.ค. 2560 03:40 ไทยรัฐ