วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิมิราเคิลฯ เชิญร่วมงาน รำลึก 13 ปี คุณพุ่ม เจนเซน 25ธ.ค.นี้

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เชิญร่วมงาน รำลึก 13 ปี ร.ต.ต.คุณพุ่ม เจนเซน เพื่อเป็นกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ได้เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา และธนาคารออมสินได้มอบของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินสีทองให้แก่มูลนิธิฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ชุดใหม่ของธนาคารให้การต้อนรับด้วย

ในโอกาสนี้ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ได้มอบหนังสือเพื่อเรียนเชิญนายชาติชาย พยุหนาวีชัย เข้าร่วมงาน "มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร.ต.ต.คุณพุ่ม เจนเซ่นในวันที่ 25 ธ.ค.2560 โดยมี ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)โดยสามารถติดต่อประสานงาน รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เชิญร่วมงาน รำลึก 13 ปี ร.ต.ต.คุณพุ่ม เจนเซน เพื่อเป็นกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้... 7 ธ.ค. 2560 17:50 7 ธ.ค. 2560 18:11 ไทยรัฐ