วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสธ.ทร. ติวเข้ม จนท.ศปมผ.-แพปลา ให้ความรู้เจ้าของท่าเทียบเรือประมง

เสธ.ทร. ติวเข้ม จนท.ศปมผ.-แพปลา ให้ความรู้เจ้าของท่าเทียบเรือประมง

  • Share:

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง นำไปสู่การทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้ เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง" ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศปมผ. และเจ้าของแพปลา ซึ่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ศปมผ. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่าง 6 - 8 ธ.ค.60การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับในประเทศให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง / ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง เพื่อควบคุม และลดปัญหาข้อสงสัยจากการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และสามารถตรวจสอบสินค้าประมงตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูป และส่งออกต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการทำการประมงซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะช่วยทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมงมากขึ้น และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจะช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงมาคำนวณหาค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน หรือ ค่า MSY (Maximum Sustainable Yield) เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรประมงทะเลให้กับชาวประมงต่อไป และที่สำคัญ จะนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล และการทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้