วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

TMA เผยเคล็ดลับบริหารองค์กร รับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ทีเอ็มเออัพเดตเทรนด์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดมสมองกูรูมาเผยเคล็ดลับการบริหารจัดการในองค์กรรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีมีความสำคัญ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ จัดเสวนาในงาน ในงาน TMA DAY 2017 : Business Context in the Speedy World โดยเชิญ น.ส.พรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ( BDMS) และ น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ Talent Mobility: Changing Workforce Demographics and Dynamics:

น.ส.พรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า องค์กรได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้บริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป จำเป็นต้องมีการปรับตัวตาม เพื่อให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ทางธนาคารฯ ต้องเตรียมพนักงานให้มีทักษะด้านอื่นๆ เพิ่มเติม บริการลูกค้าด้วยความรู้ ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ นอกเหนือจากงานรับฝากเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่น เจ้าของกิจการให้คุยกับบิสิเนสเซ็นเตอร์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เป็นต้น

สำหรับ การทำงานของฝ่าย HR ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่ามีโอกาสได้เรียนรู้ และย้ายตัวเองไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้ หากผ่านการเรียนรู้ และขั้นตอนการทดสอบ ทุกคนต้องปรับตัวและดึงศักยภาพในตัวเองออกมา และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความก้าวหน้าขององค์กรด้วย

ด้าน น.ส.กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) กล่าวว่า Digital Disrupt เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และความถี่ของการเปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้น HR จึงต้องตื่นตัวเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านองค์กร การเปลี่ยน Mindset ของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผู้นำองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ด้านกลยุทธ์องค์กร เพื่อก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกคนในองค์กรเห็นถึงกระบวนการปรับตัวที่ครอบคลุมทุกมิติ

นอกจากนั้น ต้องให้ความสำคัญเรื่องทรัพยากร และคนมีความสำคัญมาก ที่เอไอเอสเริ่มจะไม่ได้ใช้การปกครองแบบลำดับขั้น หรือ Hierarchy ที่ปฏิบัติกันมานาน มียกเลิกตำแหน่งต่างๆ ภายในฝ่าย เช่น SVP, AVP และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงลดอัตตาของตัวเองเวลาเจอผู้ปฏิบัติงาน สิ่งที่เคย "ดี" แบบเก่าๆ อาจไม่เข้ากับคนรุ่นใหม่ ต้องยอมรับความสามารถของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังให้พนักงานรับผิดชอบอนาคตการเรียนรู้ของตัวเองด้วยการเรียนรู้ผ่าน e-learning อีกด้วย

นางดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ กล่าวว่า ทางกลุ่ม BDMS มีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงาน เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และสามารถลดต้นทุนในเรื่องค่าแรง ส่วนกระบวนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"BDMS ทรานสฟอร์มเป็น Digital Hospital มา 6 ปี ตั้งเป้าหมายใน 50 โรงพยาบาล นำเทคโนโลยี และโรบอตมาช่วยได้มาก ตั้งแต่ผ่าตัด ปลูกผม นับเม็ดยาในคลัง ฝึก skill บุคลากร เช่น ฝึกฉีดยากับหุ่น 3D ร้องไห้ได้ แสดงความเจ็บได้ ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ โดยเน้นความปลอดภัยต้องมาก่อน และทำงานเป็นทีมให้ความมั่นใจต่อคนไข้" นางดาวใจ กล่าว

ทีเอ็มเออัพเดตเทรนด์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดมสมองกูรูมาเผยเคล็ดลับการบริหารจัดการในองค์กรรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีมีความสำคัญ 7 ธ.ค. 2560 16:11 7 ธ.ค. 2560 18:54 ไทยรัฐ