วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลอดช่องน้ำกะทิกับเชื้อก่อโรค

ลอดช่องน้ำกะทิกับเชื้อก่อโรค

  • Share:

หากกล่าวถึงขนมไทยโบราณ 4 ชนิดที่น้อยคนจะคุ้นชื่อ ได้แก่ ไข่กบ หรือเม็ดแมงลัก นกปล่อย หรือลอดช่อง บัวลอยหรือข้าวตอก และอ้ายตื้อ หรือข้าวเหนียว

ขนมไทยทั้ง 4 ชนิด เป็นขนมที่แม่บ้านสมัยโบราณนำมาจัดเป็นสำรับไว้ทานหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ แสดงถึงความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมตามวิถีไทยที่ร้อยเรียงเรื่องราวจากสิ่งใกล้ตัว จวบจนปัจจุบันน้อยคนนักที่จะรู้ชื่อโบราณ รู้จักกันเพียงแค่ชื่อสมัยใหม่เท่านั้น

ลอดช่อง เป็นหนึ่งในขนมไทยโบราณที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า โดย นำข้าวเจ้าไปแช่น้ำไว้ 1 คืน ก่อนนำมาโม่จนเป็นแป้งน้ำ กรองด้วยผ้าข้าวบางจนได้น้ำแป้งสำหรับลอดช่องผสมกับน้ำใบเตย น้ำปูนใส และส่วนผสมอื่น นวดให้แป้งคงตัวนำไปตั้งไฟค่อยๆ กวนจนแป้งเหนียวข้นและสุก นำมากดบนพิมพ์เป็นเส้นในน้ำเย็นรอเส้นลอยก็ตักขึ้น ทานพร้อมน้ำกะทิจากน้ำตาลมะพร้าวและน้ำแข็ง

เป็นของหวานทานแก้ร้อนได้ดี ทว่าหากเลือกทานแบบไม่ระมัดระวังอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เพราะลอดช่องที่เราซื้อมาทานนั้น อาจมีเชื้อก่อโรค เช่น บาซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อนได้

เชื้อชนิดนี้พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งดิน น้ำ อากาศ ฝุ่นละออง หากกระบวนการผลิตลอดช่องไม่สะอาดและผู้ผลิตไม่รักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลให้ดีเพียงพอ โอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนก็สูง เชื้อชนิดนี้มักพบปนเปื้อนในอาหารที่ทำจากข้าว ธัญพืชและแป้ง

ถ้าเราทานอาหารที่มีเชื้อ บาซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อนเข้าไปจะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ทำให้มีอาการอาเจียนและท้องร่วง

ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ ทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 กำหนดให้พบเชื้อชนิดนี้ปนเปื้อนในขนมหวานหรือขนมไทย ได้ไม่เกิน 100 ซีเอฟยู/กรัม

วันนี้สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างลอดช่องน้ำกะทิจากร้านค้าและยี่ห้อต่างๆ จำนวน 5 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส

ปรากฏว่า ทุกตัวอย่างพบการปนเปื้อน และมี 1 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนเกินเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

เห็นอย่างนี้แล้ว ขอแนะว่าเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด และทำสดใหม่ เพื่อความปลอดภัยจะดีกว่า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้