วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสม.มีมติยกปม 'น้องเมย' สอบข้อเท็จจริง ชี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม.มีมติยกปม 'น้องเมย' สอบข้อเท็จจริง ชี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

  • Share:

กสม.มีมติหยิบยกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ‘น้องเมย’ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 เสียชีวิต เหตุที่ประชุมเห็นว่ามีประเด็นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันนี้ 6 ธ.ค. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณา กรณีเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ร้องเรียนต่อ กสม.ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ ‘น้องเมย’ หรือ นายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยกรณีดังกล่าวผู้ร้องเรียนไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย จึงไม่ครบองค์ประกอบคำร้องตามมาตรา 23 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่ามีประเด็นที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สมควรที่กสม.จะหยิบยกขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งหากสาเหตุเกิดจากการบังคับจากผู้อื่นให้กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตจะเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) จึงมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองดำเนินการต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้