วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กน้อย' ถก คกก.ผู้แทนพิเศษนัดแรก เน้นยุทธศาสตร์ 9 ข้อ แก้ปัญหาไฟใต้

'บิ๊กน้อย' ถก คกก.ผู้แทนพิเศษนัดแรก เน้นยุทธศาสตร์ 9 ข้อ แก้ปัญหาไฟใต้

  • Share:

"สุรเชษฐ์" ถกผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนัดแรก มอบนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาภาคใต้ เน้นยุทธศาสตร์ 9 ข้อของนายกฯ พร้อมประเมินผลงานทุกระยะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นครั้งแรกภายหลัง ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายพรชาติ บุนนาค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลอีกหน้าที่หนึ่ง

โดยมีผู้แทนพิเศษ 7 กลุ่มภารกิจ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบต.) เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นยุทธศาสตร์ 9 ข้อของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ และใช้กลไกปกติที่มีอยู่เสริมด้วยการขับเคลื่อนงานโดยผู้แทนพิเศษ ในการประสานงานกับส่วนราชการ และภาคประชาสังคมให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะๆ

พร้อมประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม และปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ชุมชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้