วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายดีเอ็นเอช่วยเซลล์ผลิตโปรตีนใหม่

ก่อนหน้านี้เรารู้กันว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสร้างขึ้นจากสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) 4 ตัว ซึ่งเรียกตามตัวอักษรคือ adenine (A), cytosine (C), guanine (G) และ thymine (T) รวมกันเป็นโครงสร้างรูปแบบคล้ายบันไดวนๆ ซึ่งต่อมานักวิจัยจากสถาบันสคริพพ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขยายรหัสดีเอ็นเอแบบกึ่งสังเคราะห์เพิ่มขึ้น 2 ตัวคือ X และ Y จากนั้นก็ปรับแต่งสร้างสายพันธุ์ของแบคทีเรียอี.โคไล ที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอกึ่งสังเคราะห์ X และ Y

นักวิจัยเผยว่า งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียที่ถูกปรับแต่งเหล่านี้สามารถผลิตโปรตีนได้เหมือนกับโปรตีนที่พบในธรรมชาติ และเป็นครั้งแรกที่เซลล์สามารถแปรเป็นโปรตีนโดยใช้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากการใช้ดีเอ็นเอ A, T, C, G นักวิจัยตั้งความหวังว่าการสร้างรูปแบบใหม่ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสร้างชนิดของโปรตีนใหม่ๆ จะทำให้พวกเขาสามารถหาหนทางในการรักษาโรคได้ รวมถึงคิดค้นพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างของการใช้โปรตีนจำนวนมากเพื่อใช้เป็นยา เช่นในกรณีการล้างไตอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์จะสามารถเชื่อมติดสารชีวโมเลกุลไปกับยา เพื่อเก็บพวกมันไว้ในร่างกายได้นานขึ้น นับเป็นการออกแบบสิ่งมีชีวิตที่ทำงานแตกต่างจากลักษณะเดิมๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในสาขาชีววิทยาสังเคราะห์.

ก่อนหน้านี้เรารู้กันว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสร้างขึ้นจากสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) 4 ตัว ซึ่งเรียกตามตัวอักษรคือ adenine (A), cytosine (C), guanine (G) และ thymine (T) 6 ธ.ค. 2560 13:45 6 ธ.ค. 2560 13:45 ไทยรัฐ