วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงแรม Royal Orchid Sheraton

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้แทนระดับสูงทั้งจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสหภาพยุโรป ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อผลักดันวาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ปี พ.ศ. 2573

กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน-สหภาพยุโรป ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผู้แทนระดับสูงทั้งจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.. 30 พ.ย. 2560 10:57 30 พ.ย. 2560 18:27 ไทยรัฐ