วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ โดย คุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก

สงคราม และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดวิกฤติผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาชาติห่วงกังวล และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดงานเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ โดยเชิญ นางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก หรือ "ปู ไปรยา" นักแสดงชื่อดัง ในฐานะทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสร้างความเข้าใจต่อปัญหาผู้ลี้ภัยให้แก่เยาวชนไทย และผู้ที่สนใจสงคราม และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดวิกฤติผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาชาติห่วงกังวล และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข... 30 พ.ย. 2560 10:56 30 พ.ย. 2560 18:28 ไทยรัฐ