วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เผยชื่อนักวิจัยไทยได้รางวัลนิวตัน

เผยชื่อนักวิจัยไทยได้รางวัลนิวตัน

  • Share:

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้จัดงานประกาศรางวัล Newton PriZe สำหรับประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับหน่วยงานวิจัยของไทย โดยมี นายไบรอัน เดวิดสัน อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นายมาร์ค ฟิลด์ รมช.ต่างประเทศอังกฤษ และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานและแจกรางวัล โดยคณะวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ และคณะจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่หายากในเด็ก ปีนี้ประเทศไทยยังได้รับรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัล คือ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณ์ และคณะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง ทั้งยังมีคณะวิจัยไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรอีก 3 รางวัล ได้แก่ ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และคณะ จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, และ ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล และคณะ จากหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 

ศ.นพ.วรศักดิ์กล่าวว่า งานวิจัยของตนจะช่วยวินิจฉัยโรคที่หายากที่เกิดในไทย เพื่อหาแนวทางการรักษาให้เร็วที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้