วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หนุนคนไทยรู้เท่าทันโลกดิจิทัล

หนุนคนไทยรู้เท่าทันโลกดิจิทัล

  • Share:

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy ที่ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ว่า จากสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบกับประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลถือมีความสำคัญและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังจะเห็นจากการที่องค์การยูเนสโกได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล โดยมุ่งเป้าที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชนที่ขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ต่างๆ ซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะการปรับตัวให้รู้เท่าทัน ก้าวทันโลก และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น สำนักงาน กศน.จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาคเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครู ก.ครู ข. ครู ค. 9,076 คน และฝึกอบรมให้ประชาชน 352,282 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้