วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ครั้งที่ 1/2560

ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ครั้งที่ 1/2560

  • Share:

ร่วมกันแสดงพลังเพื่อให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแรกและใหญ่ที่สุดของไทย ของเรามีการเติบโตต่อไป พร้อมสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์