วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ครั้งที่ 1/2560

ร่วมกันแสดงพลังเพื่อให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแรกและใหญ่ที่สุดของไทย ของเรามีการเติบโตต่อไป พร้อมสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ร่วมกันแสดงพลังเพื่อให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแรกและใหญ่ที่สุดของไทย ของเรามีการเติบโตต่อไป พร้อมสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 22 พ.ย. 2560 17:09 22 พ.ย. 2560 18:18 ไทยรัฐ