วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท. คว้าองค์กรยอดนิยมที่คนไทยอยากทำงานมากที่สุดประจำปี 2560

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (JobsDB) มอบรางวัล “10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุด ประจำปี 2560” โดย ปตท. ยังคงครองแชมป์องค์กรยอดนิยมที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนองค์กรเข้ารับรางวัล นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของ ปตท. ได้เป็นอย่างดี ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ทาง JobsDB ได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการเก็บข้อมูลผลสำรวจ 10 องค์กรยอดนิยมในประเทศไทยที่ดำเนินการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากับกลุ่มตัวอย่างผู้หางานที่แบ่งตามช่วงอายุ 4 ช่วง ได้แก่ กลุ่ม Baby Boomers (อายุ 50 ปีขึ้นไป) 7%, กลุ่ม Gen X (อายุ 34-49 ปี) 49%, Gen Y (อายุ 26-33 ปี) 27% และกลุ่ม Gen Z (อายุ 18-25 ปี) 16% โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครงานของคนไทยส่วนใหญ่ในอันดับแรกคือ การเติบโต ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนปัจจัยลำดับรองลงมาคือ ความมั่นคงของงาน และสุดท้ายคือ วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน

จ๊อบส์ ดีบี มอบรางวัล “10 สุดยอดองค์กรชั้นนำที่พนักงานไทยอยากร่วมงานมากที่สุด ประจำปี 2560” โดย ปตท. ยังคงครองแชมป์องค์กรยอดนิยมที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด 22 พ.ย. 2560 14:11 22 พ.ย. 2560 16:47 ไทยรัฐ