วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดันไทยศูนย์กลางทองอาเซียน รัฐไฟเขียวมาตรการภาษีหนุนซื้อ-ขายล่วงหน้า

ดันไทยศูนย์กลางทองอาเซียน รัฐไฟเขียวมาตรการภาษีหนุนซื้อ-ขายล่วงหน้า

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการรับมอบ-ส่งมอบทองคำแท่ง โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้กำไรจากการขายทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% และเงินได้จากเงินชดเชยที่ได้รับจากกรณีเลื่อนการรับมอบ-ส่งมอบทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในอัตรา 15% ของเงินได้ดังกล่าว ในส่วนนี้เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณ

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบ-ส่งมอบทองคำแท่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ของอาเซียน และยังจะเป็นการสร้างเสถียรภาพต่อระบบการเงิน และยังเป็นการสนับสนุนให้ภาครัฐมีศูนย์รวมข้อมูลธุรกรรมที่ครบถ้วน โปร่งใส ทำให้สามารถกำกับดูแลการซื้อขายทองคำและคุ้มครองผู้ลงทุนในทองคำได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงของระบบการเงินไทยจากช่องว่างที่มีผู้เข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายทองคำแบบโกลด์ออนไลน์ โดยไม่มีการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการซื้อขายทองคำให้ทัดเทียมกับการซื้อขายทองคำในต่างประเทศ “กระทรวงการคลังระบุถึงผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐว่า คาดจะมีการสูญเสียรายได้ภาครัฐจากการจัดเก็บภาษีอากรบางส่วน และในส่วนของการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลทำให้ภาครัฐขาดรายได้บางส่วน แต่กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการประกอบกิจการเป็นการทั่วไปจึงไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ โดยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2559 มีการซื้อขายทองในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามูลค่า 12,000 ล้านบาท”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้