วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โวย มทร.พระนครเปิดหลักสูตรไม่ผ่านสภาวิศวกร

โวย มทร.พระนครเปิดหลักสูตรไม่ผ่านสภาวิศวกร

  • Share:

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ร้องเรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.พระนคร ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร โดยนายอนุศักดิ์ พรเกียรติศักดิ์ ตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า ต้องการให้ ศธ.แก้ปัญหา เพราะ มทร.พระนคร เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาตั้งแต่ปี 2553 แต่หลังสำเร็จการศึกษาไม่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนก่อนได้รับการอนุมัติจากสภาวิศวกร และนับตั้งแต่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวมา 8 ปี หลักสูตรก็ยังไม่ผ่านการรับรองจากทางสภาวิศวกร จนถึงขณะนี้มีนักศึกษาจบไปแล้ว 4 รุ่น แต่ยังไม่มีคนใดที่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้

ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร กล่าวว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยอมรับว่าหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากปี การศึกษา 2553 มาเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร อย่างไร ก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิศวกร และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ส่วนการเยียวยานักศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว 3 รุ่น มาเรียนเพิ่มเติมหน่วยกิตในบางวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กมาเรียนเพิ่มหน่วยกิตจนครบหลักสูตรตามที่สภาวิศวกรกำหนด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้