วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้รัฐออก ก.ม.ล้อมคอกรถตกที่จอดรถ สภาวิศวกรชี้แผงกั้นรถไม่ได้มาตรฐาน

จี้รัฐออก ก.ม.ล้อมคอกรถตกที่จอดรถ สภาวิศวกรชี้แผงกั้นรถไม่ได้มาตรฐาน

  • Share:

ก.ม.อาคารเดิมไม่ครอบคลุม

ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. สภาวิศวกรร่วมกับสภาสถาปนิก จัดงานแถลงข่าว “มาตรการทางกฎหมายและทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ” ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า สืบเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตกอาคารได้เกิดขึ้นหลายครั้ง สาเหตุมีหลายปัจจัย ทั้งผู้ขับขี่ ระบบทำงานของรถ และความแข็งแรงมั่นคงของแผงกั้นรถยนต์ สภาวิศวกรจึงได้นำคณะผู้ชำนาญการสาขาโยธา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางการป้องกันเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาสภาวิศวกร กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างแผนกั้นรถยนต์มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่น ไม่ได้มาตรฐานในด้านความแข็งแรงต่อแรงกระแทก ทั้งนี้ ปัจจุบันกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่ได้กำหนดค่าแรงกระแทกที่ใช้ในการออกแบบแผงกั้นรถยนต์ จึงทำให้อาคารจอดรถยนต์จำนวนมากในประเทศไทยไม่มีมาตรฐานและอาจไม่แข็งแรงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกขอเสนอให้ภาครัฐบาลเร่งดำเนินการ 3 มาตรการดังนี้ 1.ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งออกกฎกระทรวงหรือกฎหมายอื่นภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ระบุให้อาคารต้องออกแบบแผงกั้นรถยนต์รับแรงกระแทกจากรถยนต์ (โดยระบุค่าแรงกระแทกที่ใช้ออกแบบ) 2.สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานรัฐ เร่งออกมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแผงกั้นรถยนต์ตกตามมาตรฐานในต่างประเทศ และ 3.หน่วยงานท้องถิ่น เช่น กทม.สุ่มตรวจความแข็งแรงของแผงกั้นรถยนต์ในอาคารต่างๆที่อยู่ภายในท้องที่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้