วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ภูมิคุ้มกันสำคัญเพื่ออนาคตของลูก

โดย Advertorial

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักอยากจะเห็นความสำเร็จในชีวิตของลูก อยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กัน แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันเพราะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อเด็กยุคดิจิทัลไอทีในปัจจุบัน ทำให้เด็กยุคนี้มีความอดทนค่อนข้างต่ำ หัวเสียหงุดหงิดบ่อย ท้อแท้ และล้มเลิกสิ่งที่ทำได้โดยง่าย พ่อแม่จึงต้องเข้าใจและเลี้ยงดูให้เขามี “ภูมิต้านทานอุปสรรค” ที่แข็งแกร่ง ให้เขารู้จักความยากลำบากและความผิดหวัง เพื่อฝึกฝนให้เขาไม่ย่อท้อ อดทน และมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมาย

การเลี้ยงดูลูกที่ดีจึงควรเป็นเรื่องของการเสริมสร้าง “ภูมิต้านทานอุปสรรค” ที่จะทำให้ติดตัวลูกไปตลอดชีวิต ช่วยให้เขาสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคที่ต้องพบเจอในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและราบรื่น โดยอาศัยวิธีการเลี้ยงดู ได้แก่ เสริมสร้างให้มีทักษะพัฒนาการด้านสมอง (Executive Function หรือ EF) ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต ช่วยให้เขาสามารถควบคุมความคิด การกระทำและอารมณ์เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ถัดมาคือ การเลี้ยงลูกแบบเชิงบวก (Positive Parenting) เป็นแนวคิดที่สอนให้พ่อแม่เรียนรู้และทำความเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนลูกไปในทางสร้างสรรค์ ให้รู้จักคิด ลองผิดลองถูก และทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง ทั้ง 2 วิธี เป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานอุปสรรคที่ทำให้เขามีความมั่นคงทางอารมณ์และมีจิตใจที่เข้มเเข็ง ซึ่งจะทำให้เด็กมีความยืดหยุ่นทางความคิด หากวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต เขาจะสามารถเรียนรู้จัดการแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด และมีความมุ่งมั่นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของชีวิต ทำให้เขาเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง

“ภูมิต้านทานอุปสรรค” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพ่อแม่ 
ที่ต้องสร้างตั้งแต่วันนี้ เพื่อความสำเร็จของลูกในชีวิตหน้าที่การงาน ชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตครอบครัวในอนาคต เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต

ขอบคุณข้อมูลสนับสนุนจาก www.nutricia-shapingdestiny.com  #ภูมิต้านทานอุปสรรค

Advertisement
พ่อแม่ส่วนใหญ่มักอยากจะเห็นความสำเร็จในชีวิตของลูก อยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กัน แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันเพราะสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว... 14 พ.ย. 2560 15:14 14 พ.ย. 2560 16:35 ไทยรัฐ