วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาวะใกล้ถังแตก

สภาวะใกล้ถังแตก

โดย สหบาท
15 พ.ย. 2560 05:10 น.
  • Share:

น่าตกใจสำหรับตัวเลขงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อ สำนักงานงบประมาณและการเงิน เผยข้อมูลซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2561 (งบดำเนินการ) บช.น. และ ภ.1-9 โดยใช้กำลังพลอัตราอนุญาต สกพ. (อต.) เป็น “ฐานคำนวณ” เพื่อความเป็นธรรม

หัวข้อสำคัญอยู่ตรงงบประมาณที่เน้นย้ำ ห้าม บช.และบก.ดึงเงินจากสถานีตำรวจมาใช้จ่ายเองเด็ดขาด และแสดงให้เห็นเงินภาพรวม ตร. ลดลง 918.18 ล้านบาท จากปี 2560

คือ ถูกปรับลดทุกส่วนราชการ

งบประมาณ บช.น./ภ.1-9 เพิ่มขึ้น 111.17 ล้านบาท มากน้อยขึ้นอยู่กับกำลังพล ส่วนงบประมาณ บก./ภ.จ.เพิ่มขึ้นรวม 338 ล้านบาท มากน้อยขึ้นอยู่กับกำลังพลเช่นเดียวกัน

หากทว่า งบประมาณสถานีตำรวจกลับลดลงถึง 1,363.36 ล้านบาท

ล่องหนหายไป “เกินครึ่ง” ของงบประมาณปี 2559 และปี 2560

ยกตัวอย่างโรงพักหนึ่งเคยได้ค่าน้ำมันเมื่อปี 2559 เป็นงบประมาณ 1.2 ล้านบาท ปี 2560 เพิ่มเป็น 1.3 ล้านบาท แต่ปี 2561 หดหายเหลือเพียง 5.6 แสนบาท ส่วนเบี้ยเลี้ยง ปี 2559 ยอด 5.4 แสนบาท ปี 2560 ตัวเลข 9.5 แสนบาท ปี 2561 ได้แค่ 6.1 แสนบาท

หัวหน้าสถานีตำรวจปรับแผนดำเนินงานที่ได้รับเองได้ โดยคำนึงถึงสิทธิกำลังพล ห้ามนำค่าสาธารณูปโภคไปถัวจ่ายในรายการอื่น แต่สามารถนำรายการอื่นมาจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคได้

ขณะที่งบแก้ปัญหาหน่วยของ บช./บก. ไม่ใช่เงินของหัวหน้าหน่วย แต่ให้ใช้เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานภาพรวมหน่วย

ส่วนงบกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของสถานีตำรวจ

เช่น การตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด สืบสวนสอบสวนคดีสำคัญ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เน้นการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ห้ามกองบัญชาการดึงมาใช้เอง

สรุปงบประมาณการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังเข้าสู่ภาวะถังแตก.

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้