วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

12 แบบบ้าน บ้านประหยัดพลังงานที่ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายได้จริง

โดย Advertorial

“บ้าน” เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวของคนเราจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นบ้านดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง! แต่คำว่าบ้านดีดี ที่เราต้องการสักหลังหนึ่งนั้นควรจะเป็นบ้านที่ไม่เพียงแต่มีโครงสร้างแข็งแรง ไม่ได้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม แต่ควรต้องเป็น “บ้านประหยัดพลังงาน” ด้วย

ปัจจุบันไทยมีจำนวนครัวเรือนประมาณกว่า 20 ล้านครัวเรือนใช้พลังงานราว 15% ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ แยกเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ 73% อีก 17% เป็นบ้านแถวหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทาวน์เฮาส์ และอีก 10% เป็นห้องชุดหรือแฟลต โดยตัวเลขจำนวนครัวเรือนของการใช้พลังงานมีการเพิ่มขึ้นทุกปี การส่งเสริมให้เกิดบ้านประหยัดพลังงานจึงนับเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงานจึงได้มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งผู้อยู่อาศัยทั่วไป ผู้พัฒนาบ้านที่เป็นผู้ประกอบการบ้านจัดสรร และบริษัทรับสร้างบ้านในการพัฒนาไปสู่บ้านประหยัดพลังงานตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ดี ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างไรที่เหมาะสมเพื่อให้บ้านอยู่อาศัยมีความอยู่สบายและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปพร้อมกันด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมฯ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนบ้านประหยัดพลังงานในทางปฏิบัติมากขึ้น พพ. จึงได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้แบบบ้านประหยัดพลังงาน จำนวน 12 แบบภายใต้ชื่อ บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน นำไปสู่การสร้างบ้านหรือปรับใช้ โดยแบบบ้านดังกล่าวมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้ศึกษาและออกแบบให้

บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงานทั้ง 12 แบบ มีที่มาจาก 4 แนวคิด ได้แก่ 1.การลดปริมาณรังสีจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้าน

2. การแบ่งโซนพื้นที่ใช้พลังงานและช่วงเวลาการใช้พลังงานที่แตกต่างกันออกจากกัน

3. การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีฉลากประหยัดพลังงานรับรอง

4.การสร้างทางเลือกในการติดตั้งแผงพลังงานทดแทนบนหลังคาที่ได้รับการออกแบบให้มีมุมเอียง 20 องศาเป็นมุมที่สามารถติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลส์) ได้ทุกทิศทางภูมิประเทศ  

ต้นแบบบ้านดังกล่าวยังได้คำนึงถึงความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับเทคนิคการก่อสร้างโดยช่างก่อสร้างพื้นฐาน และการเลือกใช้วัสดุที่มีความแพร่หลายสามารถจัดหาได้ง่ายในทุกพื้นที่ของประเทศ และยังเหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทยไม่ว่าจะถูกสร้างที่ไหนบ้านนั้นต้องอยู่สบายและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกันทั้งในระดับครัวเรือนและช่วยประหยัดพลังงานในระดับประเทศ โดยคาดว่า ด้วยแนวคิดและวิธีการออกแบบจะทำให้บ้านต้นแบบดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟได้ 20-50%   

สำหรับ 12 แบบบ้านประกอบด้วย บ้านดีดีรักษ์ฟ้า มี 4 แบบ บ้านดีดีรักษ์กัน มี 2 แบบ บ้านดีดีรักษ์ดินมี 3 แบบและบ้านดีดีรักษ์น้ำมี 3 แบบ

ประชาชนที่สนใจแบบบ้านว่าจะเหมาะกับความต้องการแบบไหนก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ Website: www.dede.go.th / FB : dedehomeofthailand / Tel: 02223-0021-9 หรือสามารถติดต่อไปยังพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะมีรายละเอียดของแบบต่างๆ อย่างชัดเจนและที่สำคัญประชาชนและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้จริง

เห็นหรือยังว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแต่เรามักจะมองข้าม แม้กระทั่งแบบบ้านที่นำมาซึ่งการประหยัดพลังงานหลายคนก็คงคิดไม่ถึง…ทั้งที่การประหยัดพลังงานไม่เพียงช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า แต่ยังช่วยชาติลดการนำเข้าอีกด้วย เรื่องดีดีแบบนี้ช่วยแชร์ความรู้ต่อๆ ไปด้วย

Link : www.facebook.com/dedehomeofthailand 
Link : www.dede.go.th

“บ้าน” เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวของคนเราจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นบ้านดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง! แต่คำว่าบ้านดีดีที่เราต้องการสักหลังหนึ่งนั้นควรจะเป็นบ้านที่ไม่เพียงแต่มีโครงสร้างแข็งแรง ไม่ได้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม... 13 พ.ย. 2560 15:56 6 ธ.ค. 2560 18:04 ไทยรัฐ