วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
He is kind and considerate.
  • Share:

หลายคนใช้ ...✘...consider to do something พิจารณาที่จะทำอะไรบางอย่าง ขอเรียนว่าถ้าจะให้ถูกต้อง ต้องใช้ ...✔...consider doing something เช่น Most of our investors had considered investing in Thailand since 2003. นักลงทุนของเราส่วนมากได้พิจารณาที่จะลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ.2003

เมื่อใช้ adjective ‘considerable’ ไปนำหน้าคำนาม ก็จะสื่อถึง fairly large, especially large enough to have an effect หรือ especially large enough to be important ค่อนข้างจะใหญ่ หรือใหญ่พอที่จะมีผลกระทบหรือสำคัญ

ประชุมกันเรื่องจะสร้างรีสอร์ตที่แซง-มาโล (Saint-Malo) เมืองในสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรรมการถามว่า บริษัทเรามีเงินพอแล้วหรือ ผู้จัดการตอบว่า หลังจากทำโรงแรมในเยอรมนีมาได้ 5 ปี We’ve saved a considerable amount of money. เราเก็บเงินได้มากพอ (ที่จะสร้างรีสอร์ต) แล้วครับ

ประธานพิจารณาต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ถามว่า โลลิตา (Lotita) มีความรู้พอที่จะเขียนเรื่องกรุงมอสโกหรือ ผู้จัดการตอบว่า “มีพอค่ะ” She has already spent considerable time in Moscow. เธอใช้ชีวิตในกรุงมอสโกมากพอ (ที่จะเขียนหนังสือได้)

ถามถึงนายพลไบรอน (Byron) อดีตเลขานุการของท่านตอบว่า The General was always kind and considerate. ท่านนายพลมักจะใจดีและใส่ใจคนอื่นเสมอ ผู้อ่านท่านครับ considerate สื่อถึง always thinking of what other people need or want and being careful not to upset them แปลรวมๆ ก็คือ ใส่ใจคนอื่นอยู่เสมอ นั่นเองครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้