วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘น้อมส่งสู่มรรค ผล นิพพาน’ พระราชทานเพลิง ‘หลวงพ่อปัญญา’  5พ.ย.60

‘น้อมส่งสู่มรรค ผล นิพพาน’ พระราชทานเพลิง ‘หลวงพ่อปัญญา’ 5พ.ย.60

  • Share:

(ข้อมูล-ภาพจากเฟซบุ๊ก:วัดชลประทานรังสฤษดิ์)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ..ร่วมงานพระราชทานเพลิง หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 60 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพ

เมื่อ 5 พ.ย. 2560 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี จัดพิธีพระราชทานเพลิง สลายสรีรธาตุ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันที่ 5 พ.ย. 2560 “น้อมส่งสู่มรรค ผล นิพพาน’ โดยมีกำหนดการดังนี้

06.00 น. : ฟังโอวาทธรรม(เทป) ของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)

07.00 น.: ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร/พุทธศาสนิกชน ร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ

09.00 น. : เชิญโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับบนเมรุ

10.00 น. : บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์และบังสุกุล มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

11.00 น. : ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

14.00 น. : เชิญศพขึ้นตั้ง ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์

17.00 น. : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์

17.30 น. : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ

ทั้งนี้ พระพรหมมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2550 ด้วยโรคปอดอักเสบและไตวายเฉียบพลัน สิริอายุ 96 ปี พรรษา 76 ซึ่งได้สร้างความอาลัยแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้