วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.10 เสด็จฯ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในพระวิมาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 ขึ้นประดิษฐานในพระวิมาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง...

เมื่อเวลา 14.14 น. วันที่ 29 ต.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไว้ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ที่ตั้งอยู่บริเวณกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 5 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

สำหรับในริ้วขบวนฯ ที่ 5 ประกอบด้วย ตำรวจหลวง มหาดเล็กเป็นคู่แห่ 4 สาย นายทหารราชองครักษ์เป็นคู่เคียงพระที่นั่งราเชนทรยาน ทรงพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยเครื่องอภิรุมชุมสายมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ พระกลด บังพระสูรย์ พัดโบก ภูษามาลาประคอง และมหาดเล็กพระราชพิธีอัญเชิญเครื่องพระบรมราชอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินตามพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่อัฒจันทร์ตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระวิมานแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายพระที่นั่งบูชาพระสัมพุทธพรรณโณพาศแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 ขึ้นประดิษฐานในพระวิมาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง... 29 ต.ค. 2560 14:50 30 ต.ค. 2560 07:39 ไทยรัฐ