วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมายกำหนดการ พระราชพิธีฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายกำหนดการ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ...

เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

หมายกำหนดการ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ... 28 ต.ค. 2560 21:20 28 ต.ค. 2560 21:31 ไทยรัฐ