วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หมายกำหนดการ พระราชพิธีฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายกำหนดการ พระราชพิธีฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

  • Share:

หมายกำหนดการ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ...

เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร