วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อดีตที่น่าจดจำ “รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา”

อดีตที่น่าจดจำ “รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา”

  • Share:

เทรนด์นิยมในยุคนี้อยู่ที่การรื้อฟื้นเรื่องเก่ามาบอกกล่าวให้คนรุ่นหลัง ได้จดจำความสำคัญ....!

วันนี้ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงนำเรื่องราวในอดีตที่สำคัญ มาบอกไว้ในการจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อันเนื่องมาจากคราวที่พระองค์เสด็จประพาสพื้นที่ภาคตะวันออกเมื่อปี 2497 จึงเสด็จฯไปเยือน รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ซึ่ง สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกำเนิดไว้

หลังจาก “ในหลวง” รัชกาลที่ 9 ทอดพระเนตรเห็นความไม่สะดวก สบายของโรงพยาบาล รวมทั้งความคับแคบของอาคารพระพันวัสสา ที่สร้างมายาวนาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อเติมให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลจัดการประกวดรูปถ่ายในอดีต จึงมีผู้ส่งรูปภาพเมื่อคราวเสด็จฯไปยังเรือนพยาบาลแห่งหนึ่งภายในโรงพยาบาล ที่มีชื่อว่า “เรือนสายปราโมช” อายุกว่า 100 ปี เข้าร่วมการประกวดด้วย

ภาพนี้สะท้อนให้เห็นเรือนพยาบาลยุคนั้น ปลูกยื่นลงไปในทะเล พระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานไม้ ไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการติดเชื้อ โดยไม่รังเกียจแต่อย่างใด อีกภาพหนึ่งเป็นนางพยาบาลตั้งแถวรับเสด็จ

นพ.คงศักดิ์ อุไรวงศ์ หน.ฝ่ายวิชาการโรงพยาบาล บอกว่า หากไล่เรียง การเสด็จเยือนโรงพยาบาลแห่งนี้ มีด้วยกันถึง 6 ครั้ง เริ่มจากครั้งแรกปี 2497 ครั้งที่ 2 ปี 2500 ที่เสด็จฯพร้อม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างเรือนพยาบาล

ต่อด้วยปี 2507 เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารศรีสังวาลย์ และอาคาร จงกลนีวัฒนา ถัดมาปี 2508 เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารศรีสวรินทิรา ปี 2511 เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารบรมราชเทวี และสุดท้ายปี 2514 เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารเมธานิวาตวงศ์และหอพักศรีมิตรา

ด้วยเหตุนี้คณะแพทย์–พยาบาลทุกคนจึงน้อมนำหลักทรงงานมาใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงบัดนี้....!

เอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน / รายงาน