วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘ตามรอยพระราชปณิธานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต’

‘ตามรอยพระราชปณิธานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต’

  • Share:

สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า พระองค์มีพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของไทยอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะทุรกันดารเพียงใด ทั้งหมดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

“สมัยผมอายุยังน้อยอยู่ ได้มีโอกาสไปหัวหินบ่อย เคยเห็นพระองค์ทรงฝึกซ้อมแล่นเรือใบ เช้าจนบ่าย บางครั้งถึงเย็น หลังจากที่ทรงเรือใบเสร็จแล้ว พระองค์ยังทรงมีเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามหมู่บ้านเล็ก ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย”

ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสร้างความกินดีอยู่ดีให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเยาวชนได้รับพระราชทานโอกาสทางการศึกษาพระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้พวกเราตระหนักว่า คนอยู่ในเมืองใหญ่ ควรหันมาช่วยกันดูแล และสร้างโอกาสให้คนในอำเภอ หรือจังหวัดเล็ก ๆ ที่ห่างไกลความเจริญได้พัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

“คนในเมือง ควรให้โอกาสคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
ได้พัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามพระราชปณิธานของพระองค์”

นอกจากนี้ สิ่งที่ประทับอยู่ในหัวใจ คือ การที่พระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดี

“เมื่อผมได้เห็นพระองค์ทรงแล่นเรือใบอยู่ ก็ถามตัวเองหลาย ๆ ครั้งว่า ไม่ทรงร้อนหรือ แสงแดดก็แรงมาก ตอนหลังผมถึงเข้าใจว่า การที่ทรงให้เวลากับการแล่นเรือ ไม่ใช่เพื่อความสนุกอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกฝนเพื่อการแข่งขัน และเป็นการสอนคนรอบข้างของพระองค์ให้มีจิตใจ เป็นนักกีฬา มีวินัยและจิตใจที่เข้มแข็ง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ ทรงศึกษาเรือใบแบบต่าง ๆ ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และทรงนำเรือใบฝีพระหัตถ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2510 ในฐานะนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพในการแล่นเรือใบ ทรงชนะเลิศ ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง ซึ่งสร้างความปลื้มปีติในหัวใจคนไทยทุกดวง ที่สำคัญตลอดการแข่งขันทรงปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการอย่างเคร่งครัด พระองค์ทรงยึดมั่นในวินัย ทรงรู้ลึก รู้จริง และทรงพัฒนาศาสตร์แห่งกีฬานั้นจนเชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของนักกีฬาอย่างแท้จริง

ตลอดเวลาอันยาวนานที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุข ผมจึงน้อมสืบสานพระราชปณิธานนี้มาโดยตลอด

“ผมเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีการมองไปข้างหน้าและมองไปข้างหลัง พระราชดำริของพระองค์คือ ไม่ทรงทอดทิ้งราษฎร ไม่ว่าจะอยู่ในเมือง ต่างจังหวัด หรือชนบทเล็ก ๆ เราจึงยึดถือปฏิบัติเสมอมา ไม่ว่าโรงงานของเรา หรือบริษัทของเราที่อยู่ในต่างจังหวัด ต้องจัดการให้ชุมชน สิ่งแวดล้อมและโรงงาน อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก เช่นเดียวกับที่เราตระหนักอยู่เสมอมาว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน ทุกคนมีคุณค่า เพราะสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กรคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ”

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มุ่งหวังที่จะมีส่วน ในการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน เรายึดมั่นในพระราชดำริที่พระราชทานไว้และถือเป็นหลักในการทำธุรกิจเสมอมา

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายสันติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด