วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.จัดทำเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 'รัชกาลที่ 9'

รบ.จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เปิดจำหน่ายวันแรก 22 ต.ค.นี้ จำนวน 4 หมื่นเข็ม จำกัดคนละ 2 เข็มก่อน เตือนปลอมแปลงมีความผิด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเกิดจากมติของคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชานุญาต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต โดยสปน.เป็นผู้ผลิต แต่การผลิตออกมายังทำได้ไม่เต็มที่ จึงได้มีการกำหนด ช่วงก่อนงานพระราชพิธีพระบรมศพ จะผลิตนำมาจำหน่ายส่วนหนึ่งก่อน จำนวน 4 หมื่นเข็ม เปิดจำหน่ายวันที่ 22 ต.ค. ราคาเข็มละ 300 บาท ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานก.พ.(เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร โดยจำกัดคนละ 2 เข็ม

จากนั้นระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.จะจำหน่ายที่งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง จำกัด 1 คนต่อ 2 เข็มเช่นเดียวกัน โดยใช้บัตรประชาชนในการสั่งซื้อ และจอง ส่วนการสั่งจอง จะเร่ิมสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป โดยสั่งจองได้ที่กองคลัง สปน.ทำเนียบรัฐบาล และธนาคารกรุงไทย ส่วนภูมิภาคสั่งจองได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ สามารถรับเข็มได้ ณ สถานที่ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.61 เป็นต้นไป โดยสามารถติดเข็มที่อกเสื้อได้ทุกวันรวมถึงหลังงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็ยังสามารถใช้ได้ตลอดไป สำหรับรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำขึ้นถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การซื้อในขณะนี้สามารถซื้อได้คนละ 2 เข็ม แต่การจองหลังจากนี้คงจะไม่จำกัดจำนวน

"สำหรับใครที่คิดจะทำปลอมแปลงถือว่ามีความผิด จะมีการกวาดล้างด้วย และถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง รวมทั้งขอร้องประชาชนอย่าไปอุดหนุนเป็นอันขาด เพราะนอกจากจะไม่ใช่กรณีที่ทางราชการทำแล้ว รายได้ก็จะเป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ใช้ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชน ที่สำคัญอาจไม่เหมือนของจริง" นายวิษณุ กล่าว

โดยลักษณะเข็มเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม ตอนปลายสอบยาวตรง ด้านหน้าอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ลงยาสีฟ้า สีเหลือง สีขาวนวล มีมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีอยู่เบื้องบน ประดิษฐานกึ่งกลาง มีอักษรคำว่า "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2560" จารึกเบื้องล่างโดยรอบ และด้านหลังเข็มมีตราสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่กึ่งกลาง สีของเข็มเป็นโทนสีเหลือง-ทอง สีวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

รบ.จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เปิดจำหน่ายวันแรก 22 ต.ค.นี้ จำนวน 4 หมื่นเข็ม จำกัดคนละ 2 เข็มก่อน เตือนปลอมแปลงมีความผิด 12 ต.ค. 2560 15:40 12 ต.ค. 2560 16:03 ไทยรัฐ