วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ตำรวจ' ต้องเข้มแข็งเด็ดขาด อำนวยความยุติธรรมประชาราษฎร์ พระบรมราโชวาท ในหลวง ร.9

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เสียสละเวลาส่วนตัวตลอดชีวิตข้าราชการ อุทิศตนดูแลป้องภัย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ทุกวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันตำรวจแห่งชาติ" และสำหรับการประกอบพิธีวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ในสมัยที่ พล.ต.อ. หลวงชาติตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น ได้จัดงานวันตำรวจ โดยให้มีพิธีเดินสวนสนาม และปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2500

ต่อมาไม่นานนัก ได้ระงับการจัดพิธีเดินสวนสนาม โดยให้ประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ในส่วนของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนายตำรวจปกครองของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำหน่วยตำรวจ และสวนสนามภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจเนื่องในวันตำรวจ เป็นประจำตลอดมาทุกปี

กระทั่งในปี พ.ศ. 2550 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของเหล่าข้าราชการตำรวจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และได้อัญเชิญธงชัยประจำหน่วยตำรวจซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหาร จำนวนทั้งสิ้น 13 ธง มากระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม 

วันตำรวจไทย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม "กรมพลตระเวน" กับ "กรมตำรวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า "กรมตำรวจ" เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" จึงได้ถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต สร้างความเศร้าเสียใจให้กับประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ และในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 วันตำรวจแห่งชาติ ได้ถูกเลื่อนออกไป จัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 ต.ค. 2560 “ด้วย ผบ.ตร.มีดำริให้จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดพิธีเป็นการภายใน ตร. ดังนี้เวลา 07.00 น. พิธีบูชาพระภูมิ พระนารายณ์ พระพุทธรูปพระนิรันตราย จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พิธีสงฆ์ พิธีสักการะรูปจำลอง พล.อ.เผ่า ศรียานนท์ และเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บในหน้าที่ ที่โรงพยาบาลตำรวจตามลำดับ” บันทึกข้อความจากสำนักงานเลขานุการตร.ระบุ

ย้อนกลับไป เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2514 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2513 ณ กระทรวงมหาดไทย 

"ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกวาระหนึ่ง
ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย ซึ่งจะเป็นทั้งกำลังและผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของประเทศและประชาชน"

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ขณะที่ท่านทั้งหลายต่างมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนาและมีจิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ที่จะเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและเที่ยงตรงให้ได้ผลดีที่สุด แต่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจให้บรรลุผลเลิศนั้น ความจริงมิใช่ง่ายนัก เป็นงานที่ตรากตรำ และต้องสู้ด้วยความลำบากยากยิ่ง ทั้งมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอด

อุปสรรคสำคัญที่คอยขัดขวางการปฏิบัติงานและความเป็นตำรวจของท่าน ได้แก่ สิ่งล่อใจ ได้แก่ คำหว่านล้อม พร้อมทั้งคำสบประมาทเย้ยหยัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงจิตใจอันใสสะอาดให้เป็นมลทินและชักนำให้ค่อยๆ ถลำลงไปในความชั่ว หันเข้าประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดและเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างร้ายแรง

เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องสำรวมระวังตัว ต้องทำใจให้เข้มแข็งเด็ดขาด ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตำรวจไว้
ถ้าทุกคนต่อสู้เอาชนะได้ก็จะประสบความสำเร็จในการงาน ได้ชื่อว่าเป็น นายตำรวจที่แท้ จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามมากขึ้นๆ และที่สุดจะเป็นผลให้สถาบันตำรวจเป็นสถาบันที่ผุดผ่องมั่นคงอย่างยิ่ง เป็นที่เชื่อได้แน่แท้ว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้โดยสมบูรณ์

Police Community

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เสียสละเวลาส่วนตัวตลอดชีวิตข้าราชการ อุทิศตนดูแลป้องภัย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ทุกวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันตำรวจแห่งชาติ" และสำหรับการประกอบพิธีวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก 12 ต.ค. 2560 15:17 15 ต.ค. 2560 07:30 ไทยรัฐ