วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อายัดทรัพย์

เจ้าหน้าที่ ปปง.อายัดบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ มูลค่า 49 ล้านบาท และทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ ของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.พศ. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม ในคดีทุจริตเงินทอนวัด รวมทั้งยึดเอกสารสำคัญในคดี.

เจ้าหน้าที่ ปปง.อายัดบ้านหรูย่านราชพฤกษ์ มูลค่า 49 ล้านบาท และทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ ของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.พศ. เป็นไปตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม ในคดีทุจริตเงินทอนวัด รวมทั้งยึดเอกสารสำคัญในคดี 12 ต.ค. 2560 01:11 12 ต.ค. 2560 03:36 ไทยรัฐ