วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลงล็อกเดิม

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศยืนยันว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้า 2561 ตามโรดแม็ปเดิม

ทำให้อาการหาวเรอชะเออเหียนก็หายไปในพริบตา

พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำว่า “ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 จะประกาศวันเลือกตั้งใหญ่อย่างเป็นทางการ และประมาณเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน”

ตรงเป๊ะตามที่ “แม่ลูกจันทร์” ฟันธงไว้ในคอลัมน์หัวเขียว (ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม) ทุกประการ

ความจริงการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีคำตอบอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดกรอบเวลาล่วงหน้าว่า หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้จะต้องดำเนินการต่อไปครบถ้วนทุกขั้นตอน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าขั้นตอนแรก รัฐธรรมนูญกำหนดให้ กรธ.จะต้องจัดทำร่าง ก.ม.ลูก 10 ฉบับให้เสร็จภายใน 240 วัน

นับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

พูดง่ายๆ คือ กรธ.ต้องทำ ก.ม.ลูก 10 ฉบับ ให้เสร็จก่อนเส้นตายวันที่ 5 ธันวาคม

ยังเหลือ ก.ม.ลูกอีก 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ลากตั้ง ส.ว. ที่ กรธ.ต้องทำให้เสร็จตามกรอบเวลา 240 วัน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า ขั้นตอนที่ 2 คือรัฐธรรมนูญกำหนดให้ สนช.ต้องพิจารณาร่าง ก.ม.ลูกให้เสร็จภายใน 60 วัน

และนายกรัฐมนตรีต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ภายใน 90 วัน

เมื่อคำนวณกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้า ซึ่งเป็นจังหวะที่ พล.อ.ประยุทธ์จะประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าพอดี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า ขั้นตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ระบุไว้ในบท เฉพาะกาลว่า เมื่อกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับมีผลใช้บังคับ...

ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศภายใน 150 วัน

ถ้านับจากเดือนมิถุนายนปีหน้าไปอีก 150 วัน การเลือกตั้งจะอยู่ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ตรงล็อกที่นายกฯบิ๊กตู่ประกาศยืนยันจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าพอดี

สรุปว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน

เลื่อนไม่ได้ ยืดไม่ได้ทุกกรณี

เหนืออื่นใด รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่สามารถสั่งเลื่อนการเลือกตั้งได้ตามอำเภอใจ

ยกเว้น ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนร้ายแรงไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิม

พล.อ.ประยุทธ์ สามารถใช้อำนาจ ม.44 ระงับการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไป

แม้อำนาจ ม.44 สามารถเลื่อนเลือกตั้งได้ก็ตาม

แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เลื่อนเลือกตั้งตามที่ประกาศไว้ แน่นอน

เพราะไม่ว่าเลือกตั้งช้า หรือเลือกตั้งเร็ว

นายกฯคนใหม่ก็ยังหน้าเก่าเจ้าเดิม.

"แม่ลูกจันทร์"

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศยืนยันว่าการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้า 2561 ตามโรดแม็ปเดิม 11 ต.ค. 2560 10:01 11 ต.ค. 2560 14:08 ไทยรัฐ