วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' เสด็จฯรพ.ศิริราช ถวายราชสักการะวันมหิดล

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เวลา 16.43 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน “มหิดล” จากนั้นเสด็จ พระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วเสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์

ลำดับต่อมา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อด้วย รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนเข็มที่ระลึกแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 2 รูป จากนั้นเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สำหรับบรรยากาศที่ รพ.ศิริราช ปรากฏว่ามีประชาชนทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่นั่งบริเวณ ทางเดินโดยรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และศาลาศิริราช 100 ปีเพื่อรอเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาถึง ทรงโบกพระหัตถ์ให้แก่พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เวลา 16.43 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก... 24 ก.ย. 2560 23:45 24 ก.ย. 2560 23:52 ไทยรัฐ