วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.โต้ เด็กพท. ยันกองทัพมีอุปกรณ์ที่ดีในการให้กำลังพลทำงาน 3 จชต.

โฆษก กอ.รมน. โต้ เด็กเพื่อไทย ยันกองทัพมีการจัดยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ดี ในการให้กำลังพลเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ชี้ จนท.ทุกภาคส่วนไม่หวาดหวั่นการทำงาน และเชื่อมั่นจะนำ จชต.ไปสู่การพัฒนาและสันติสุข...

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงกรณี นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงกรณีคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนใน ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เสียชีวิต 4 ราย โดยระบุว่ากองทัพควรจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูง อาทิ เสื้อเกราะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ส่องสว่าง ไม่ใช่เน้นแต่จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก เช่น เรือดำน้ำ เรือเหาะ แต่ละเลยอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันนั้น

พ.อ.พีรวัชฌ์ ได้เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ อำนวยการ และประสานการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน สำหรับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กอ.รมน.ได้จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นยุทโธปกรณ์อุปกรณ์เฝ้าตรวจพื้นที่ ป้องกันบุคคล และป้องกันเหตุรุนแรง เช่น กล้องวงจรปิด (CCTV), กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน, รถเกราะ, รถหุ้มเกราะ, เสื้อเกราะป้องกันกระสุน, เครื่องมือตัดสัญญาณจากคลื่นโทรศัพท์และวิทยุ ซึ่งที่ผ่านมายุทโธปกรณ์ต่างๆ ได้นำมาใช้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ได้ยึดถือนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562 และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย และนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่นคงในทุกมิติ การเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นั้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วนไม่ได้มีความหวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ และยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีและเกิดสันติสุขต่อไป.

โฆษก กอ.รมน. โต้ เด็กเพื่อไทย ยันกองทัพมีการจัดยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ดี ในการให้กำลังพลเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ชี้ จนท.ทุกภาคส่วนไม่หวาดหวั่นการทำงาน และเชื่อมั่นจะนำ จชต.ไปสู่การพัฒนาและสันติสุข... 24 ก.ย. 2560 07:01 24 ก.ย. 2560 07:26 ไทยรัฐ