วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัล ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันประชันเสียง 4 ประเภทเสียง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560...

​​

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.ย.60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและกระจูด และเจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทาน และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ซึ่งมีซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานราชการร่วมจัดซุ้มทั้งหมด 31 ซุ้ม แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วยโซนที่ 1 เป็นเกษตรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดิน โซนที่ 2 สนองงานพระราชดำริ โซนที่ 3 เส้นทางสร้างอนาคตการศึกษา โซนที่ 4 ทรัพยากรและการอนุรักษ์ และโซนที่ 5 พัฒนาสุขภาพและสังคม โดยมีการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน"สำหรับการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 65 ราย ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ใบลาน, ใบปาหนัน ย่านลิเภา และการสานเสื่อกระจูด มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 9 ราย สำหรับการประชันเสียงนกเขาชวา ประกอบด้วย เสียงใหญ่, เสียงกลาง, เสียงเล็ก และดาวรุ่ง มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 44 ราย พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 10 ราย และพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการผู้ตัดสินกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันประชันเสียง 4 ประเภทเสียง พร้อมทอดพระเนตร 19 ก.ย. 2560 11:26 19 ก.ย. 2560 11:35 ไทยรัฐ