วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ให้ปชช.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 'ร.9' 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้าย

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ถึง 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้าย เพื่อจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสุดท้าย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 15 กันยายน พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 22.20 น. จากกำหนดเดิม เวลา 21.00น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอกราบสักการะพระบรมศพ ในมณฑลพิธีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก มีจำนวนทั้งสิ้น 45,988 คน รวม 316 วัน มี 10,602,174 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,956,020 บาท รวม 316 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 787,028,004.26 บาท

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ถึง 30 ก.ย. เป็นวันสุดท้าย เพื่อจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 15 ก.ย. 2560 19:11 15 ก.ย. 2560 19:51 ไทยรัฐ