วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.ป.กสม.หลัง กมธ.3 ฝ่ายร่วมปรับแก้

สนช.มติเอกฉันท์ 177 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.ป.กสม.หลัง กมธ. 3 ฝ่ายแก้ไขข้อโต้แย้งขัด รธน. 1 ประเด็น เรื่อง กก.สรรหา

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.เป็นประธาน การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาปรับแก้ไข ตามที่ กสม.ส่งข้อโต้แย้งมา 6 ประเด็น โดยประเด็นที่ กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายแก้ไข คือ มาตรา 11 วรรคห้า เกี่ยวกับการทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา โดยในการสรรหาจะต้องให้มีผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วยอย่างน้อย 1 คน จากร่างเดิมกำหนดหากกรรมการสรรหาไม่ครบ ก็ให้กรรมการสรรหาเท่าที่ได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลย ส่วนอีก 5 ประเด็นที่เหลือไม่มีการแก้ไข ยังให้เซตซีโร่ กสม.ตามร่างเดิมของ สนช.โดยที่ประชุมมีมติ 177 งดออกเสียง 5 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ขั้นตอนจากนี้จะส่งร่างฯ ให้ ครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สนช.มติเอกฉันท์ 177 เสียง ผ่านร่าง พ.ร.ป.กสม.หลัง กมธ. 3 ฝ่ายแก้ไขข้อโต้แย้งขัด รธน. 1 ประเด็น เรื่อง กก.สรรหา 14 ก.ย. 2560 16:52 14 ก.ย. 2560 17:11 ไทยรัฐ