วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ยุค 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ITC รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หนุนคนทำธุรกิจเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ขานรับนโยบายปฏิรูปประเทศไทย สู่ยุค 4.0...

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center) หรือ ITC ว่า เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยไปไกลยิ่งกว่าเดิม นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบและวิศวกรรม นำความรู้ของผู้ทางนำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน ซึ่งล่าสุดมีมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และบริษัทเอกชนต่างๆ แสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ ITC นี้ อีกกว่า 20 หน่วยงาน 

ขณะที่ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ 2. ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs 3. ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และ 4. ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มทั้ง 4 ส่วนจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ในศูนย์ ITC ซึ่งประกอบไปด้วย 1. อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลลอรี 3. อาคารปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ ภายในศูนย์ยังถูกพัฒนาขึ้นเป็นพื้นที่ Co-Working Space ที่รวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมอีกมากมาย เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และเรซินต่างๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20-150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่อง CNC ต่างๆ และ ต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้น 

สำหรับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เปิดขึ้นเพื่อสนับสนุน “คนทำธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง” เสริมความแกร่งด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการไทยทุกราย เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโรงบ่มเพาะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไทย รวมถึงคนทำ SME ผู้ประกอบการราย่อยในประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านราย 

ส่วนกระบวนการต่างๆ ภายในศูนย์จะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต ทำการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุน รวมถึงยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย. 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ ITC รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หนุนคนทำธุรกิจเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ขานรับนโยบายปฏิรูปประเทศไทย สู่ยุค 4.0... 14 ก.ย. 2560 14:55 14 ก.ย. 2560 15:03 ไทยรัฐ