วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จบแล้ว! 'นิด้า' มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ให้ ผบ.นย.

มหาบัณฑิตนักรบ!!! ผบ.นาวิกโยธิน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า หลังจากการนำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งเป็นผู้หมั่นเพียรเรียน จนสำเร็จปริญญาโท...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ก.ย. พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต และได้รับคัดเลือกจาก NIDA ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

จากผลการได้นำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อันปรากฏเป็นที่เด่นชัด ด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังสติปัญญา ประพฤติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี.

มหาบัณฑิตนักรบ!!! ผบ.นาวิกโยธิน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า หลังจากการนำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งเป็นผู้หมั่นเพียรเรียน จนสำเร็จปริญญาโท... 14 ก.ย. 2560 14:41 14 ก.ย. 2560 14:50 ไทยรัฐ