วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-มาเลเซีย จับมือพัฒนาชายแดน ลาดตระเวนร่วม เชื่อดีต่อปัญหามั่นคง

มทภ.4 นำคณะ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - มาเลเซีย ร่วมกับ แม่ทัพสนามภาคตะวันตก มาเลเซีย ทั้ง 2 ฝ่ายชื่นมื่น ย้ำจับมือร่วมพัฒนาชายแดน 2 ชาติให้เจริญ และผลักดันการลาดตระเวนร่วม คาดจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาความมั่นคง ปัญหาผู้ร้ายข้ามแดน และปัญหาอาชญากรรมของทั้งสองประเทศ... 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ก.ย.60 ที่โรงแรม Light Hotel รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย มาเลเซีย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย มาเลเซีย ครั้งที่ 106 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยมี พล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน แม่ทัพสนามภาคตะวันตก กองทัพบก มาเลเซีย และ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานร่วม โดยฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนจากตำรวจภูธรภาค 9 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความอบอุ่น มิตรไมตรี และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมือ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยประเด็นหารือในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย มาเลเซีย ครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อหารือการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการชายแดน จัดการต่อภัยพิบัติรวมถึงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม การฝึกและลาดตระเวนร่วมกัน ปัญหายาเสพติด สินค้าหนีภาษี บุคคลสองสัญชาติ รวมถึงความคืบหน้าในประเด็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค มีความพึงพอใจกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่คณะทำงานทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านการข่าวและการปฏิบัติการด้านจิตวิทยา คณะทำงานปฏิบัติการทางบก คณะทำงานปฏิบัติการทางทะเล คณะทำงานปฏิบัติการทางอากาศ คณะทำงานด้านการจัดการชายแดน และคณะทำงานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติ ซึ่งทั้ง 6 คณะ ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาตามพื้นที่ชายแดนไทย มาเลเซีย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงสันติภาพ นำไปสู่เสถียรภาพที่มั่นคงตามแนวชายแดนไทย มาเลเซียอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย มาเลเซีย เป็นการส่งเสริมให้ความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อรับมือกับมิติด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ จะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของชุมชนต่างๆ ตามแนวชายแดนไทย มาเลเซียอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านพล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ผลการประชุมทั้ง 2 ฝ่าย มีความพึงพอใจผลการประชุมมาก โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุม ได้ให้ความเป็นกันเองกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งระหว่างการประชุมและการประชุมนอกรอบ ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแนวชายแดนในระดับภูมิภาคนั้น ไม่มีปัญหาเพราะมีการประสานงานและติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะจะมีการผลักดันให้มีการลาดตระเวนร่วมกัน ซึ่งทางชายแดนของประเทศไทยยังคงใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารเป็นหลักและในอนาคตจะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนมาลาดตระเวนร่วมด้วย ซึ่งนโยบายนี้ต้องรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของทั้งสองประเทศอีกครั้ง ซึ่งข้อหารือร่วมกันในการประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การสกัดกั้นปัญหาตามแนวชายแดนได้เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ของหนีภาษี ปัญหาผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพด้านความมั่นคง ปัญหาด้านอาชญากรรม ของพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานทั้ง 6 คณะ มีความพึงพอใจต่อผลการประชุมเป็นอย่างยิ่ง โดยทุกฝ่ายได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือในการแก้ปัญหาและประสานความสัมพันธ์ในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป.

มทภ.4 นำคณะ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - มาเลเซีย ร่วมกับ แม่ทัพสนามภาคตะวันตก มาเลเซีย ทั้ง 2ฝ่ายชื่นมื่น ย้ำจับมือร่วมพัฒนาชายแดน 2 ชาติให้เจริญ และผลักดันการลาดตระเวนร่วม คาดจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหา 14 ก.ย. 2560 14:19 14 ก.ย. 2560 14:43 ไทยรัฐ