วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ขอบคุณ 12 ขรก.-ลูกจ้าง สลน.เกษียณอายุ ทำงานเพื่อชาติ

ขรก.-ลูกจ้าง สลน.เข้าอำลานายกฯ หลังเกษียณ ขณะที่ "บิ๊กตู่" ขอบคุณพร้อมย้ำ ขรก.ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงาน รบ.ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมขอให้ทุกคนมีสติครองตน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60 ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอรับโอวาท และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 โดยในปีนี้มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งหมด 12 ราย เช่น นางฐะปานีย์ อาจารวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนโอกาสนี้ นายกฯ กล่าวมอบโอวาทตอนหนึ่งว่า ในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ขอขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคน ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ตนขอแสดงความรู้สึกดีใจ ที่เห็นทุกคนแข็งแรง ซึ่งแสดงให้เห็นความเอาใจใส่ต่อสุขภาพ เตรียมพร้อมใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันรัฐบาลไม่สามารถทำงานได้เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยจักรกลที่สำคัญ ได้แก่ ข้าราชการ ทุกระดับ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะความรัก ความสามัคคี ความเอาใจใส่ต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับไหน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน ทั้งนี้ การทำงานมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียง รักษาสิ่งที่ดีของหน่วยงานตลอดไป"วันนี้ถึงแม้จะพ้นหน้าที่ไป แต่ยังมีภาระต่อครอบครัวที่ต้องดูแล ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุข ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถคอยเป็นที่ปรึกษากับข้าราชการรุ่นใหม่ และขอให้ทุกคนมีสติในการครองตน ครองเรือน และมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ขอให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของครอบครัวและลูกหลานต่อไป" นายกฯ กล่าวจากนั้นนายกฯ ได้ร่วมถ่ายรูปพร้อมมอบเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยผ้าไหมจิตรลดาให้กับข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ โดยนายกฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ กับข้าราชการและลูกจ้างประจำอย่างเป็นกันเอง

ขรก.-ลูกจ้าง สลน.เข้าอำลานายกฯ หลังเกษียณ ขณะที่ "บิ๊กตู่" ขอบคุณพร้อมย้ำ ขรก.ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงาน รบ.ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมขอให้ทุกคนมีสติครองตน 14 ก.ย. 2560 14:01 14 ก.ย. 2560 16:10 ไทยรัฐ