วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐไสช้างศึกสนับสนุน"โอปอย" ยกระดับมาตรฐานสู่ตลาดโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรในภูมิภาค (โอปอย) ในปีนี้ว่า กระทรวงฯมีเป้าหมายเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่ภาคการผลิต ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

“แนวทางการดำเนินโครงการโอปอย ได้มีการจัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปให้คำปรึกษาแนะนำ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแผนงานพัฒนา 8 ด้านอาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนพลังงาน และหลังจากการเข้าไปช่วยบริหารจัดการ ทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ 10-20% จากปกติ โดยนับตั้งแต่เปิดดำเนินโครงการ มาจนถึงขณะนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 171 ราย เกิดผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ คิดเป็นมูลค่า 459 ล้านบาทต่อปี”.

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรในภูมิภาค (โอปอย) ในปีนี้ว่ากระทรวงฯมีเป้าหมายเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ 14 ก.ย. 2560 07:24 14 ก.ย. 2560 08:04 ไทยรัฐ