วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยย้ำอาเซียนต้องลงทุนการคุ้มครองทางสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงระหว่าง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ที่เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า ขอชื่นชมต่อความก้าวหน้าในการจัดทำเอกสารที่จะเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พ.ย.นี้ ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 1.เอกสารเพื่อลงนามฉันทมติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว 2.เอกสารรับรองปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยุติภาวะทุพโภชนาการในทุกรูปแบบ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาถึง มิติหญิงชาย ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องดัชนีการพัฒนาเยาวชน แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศต่อภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น และ 3.เอกสารเพื่อรับทราบดัชนีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ฉบับที่ 1 ปฏิญญาร่วมอาเซียนว่าด้วยสารเคมีและของเสียอันตรายต่อที่ประชุมรัฐภาคี เป็นต้น

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวต่อว่า การทำงานก้าวต่อไปของอาเซียนต้องให้ความสำคัญและสนองตอบต่อความต้องการของคนในภูมิภาค ได้แก่ การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่สนองตอบต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้า อาเซียนควรลงทุนในเรื่องการคุ้มครองทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้น.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงระหว่าง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ที่เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 14 ก.ย. 2560 04:19 14 ก.ย. 2560 04:19 ไทยรัฐ