วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสอบจราจรกรุงฯ ชั้นประทวนตก 26 คน

จากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดให้มีการสอบวัดผลความรู้ตำรวจจราจร บก.น.1-9 ทุก 88 สน. บก.จร. ตั้งแต่ระดับ ส.ต.ต.-รอง สว. รวมกว่า 5,000 นาย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมาย 30 ข้อ ความรู้ทั่วไป 10 ข้อ และความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 10 ข้อ รวม 50 ข้อ เกณฑ์สอบผ่าน 45 ข้อ ถ้าไม่ผ่านต้องรอสอบซ่อม และไม่อนุญาตให้ออกใบสั่งจนกว่าจะสอบซ่อมผ่านนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกอง บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 60 โดย พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. กล่าวว่า การสอบมีตำรวจจราจรเข้าสอบไม่ถึง 5,000 นาย เนื่องจากบางรายติดภารกิจ จากการตรวจผลสอบปรากฏว่ามีตำรวจสอบไม่ผ่าน 26 นาย ชั้นประทวนทั้งหมด แต่เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้สอบทั้งหมดไม่ตกเรื่อง พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ขนส่ง และ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นกฎหมายที่ตำรวจจราจรใช้อยู่เป็นประจำผลที่ออกมาเป็นที่น่าประทับใจ และเกินเป้ากว่าที่กำหนดไว้ทีแรก คาดว่าต้องสอบตกมากกว่านี้.

จากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดให้มีการสอบวัดผลความรู้ตำรวจจราจร บก.น.1-9 ทุก 88 สน. บก.จร. ตั้งแต่ระดับ ส.ต.ต.-รอง สว. รวมกว่า 5,000 นาย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา 14 ก.ย. 2560 04:09 14 ก.ย. 2560 04:09 ไทยรัฐ