วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตพระโขนงรับสมัครช่วยสอนภาษาจีน,อังกฤษ

สำนักงานเขตพระโขนงแจ้งว่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนที่ตนประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โทร.0-2393-2942 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โทร.0-2331-2965 โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์ อุปถัมภ์) โทร.0- 2311-7742 และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) โทร.0-2311-7926.

สำนักงานเขตพระโขนงแจ้งว่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 2560 04:01 14 ก.ย. 2560 04:01 ไทยรัฐ