วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบเซลล์ที่ไม่คาดคิดว่าจะสำคัญต่อการพัฒนาสมอง

การศึกษาเชิงลึกทางด้านประสาทวิทยาเป็นงานวิจัยที่นักชีววิทยาและนักประสาทวิทยาพยายามค้นคว้าตลอดมา เนื่องจากสมองของมนุษย์เรานั้น มีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนมากมาย แต่เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานวิจัยลงในวารสารวิทยาศาสตร์ถึงการค้นพบข้อมูลใหม่ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเซลล์เกลีย (glia cells) ซึ่งเป็นกลุ่มของเซลล์ที่อยู่ในระบบประสาทแต่ไม่ใช่เซลล์ประสาท มีหน้าที่สนับสนุนค้ำจุนทั้งเป็นอาหารและออกซิเจนอยู่รอบๆเซลล์ประสาท รวมทั้งช่วยกำจัดเซลล์ประสาทที่ตายแล้ว และช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์ประสาท

ทั้งนี้ สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาท 2 ชนิด นั่นคือเซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย โดยเซลล์เกลียจะมีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของเซลล์ประสาท ทีมนักชีววิทยาและนักประสาทวิทยาได้ทดสอบระบบรับภาพ (visual system) ของแมลงวันผลไม้ เนื่องจากแมลงชนิดนี้มีระบบรับภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ สามารถตรวจจับและประมวลผลจากแสงที่อยู่ในระหว่างความถี่ที่มองเห็นได้ จากการวิจัยพบว่ามีการประสานในการพัฒนาเซลล์ประสาทผ่านกลุ่มเซลล์เกลีย ซึ่งส่งผ่านจากเรตินาไปยังสมอง ทำให้เซลล์ในสมองกลายเป็นเซลล์ประสาท

นักชีววิทยาจึงคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่เซลล์เกลียอาจจะช่วยในการพัฒนาสมอง และมองว่าเซลล์ดังกล่าวสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเซลล์ประสาทจะเกิดขึ้นเมื่อไร หรือที่ไหน แต่ยังรวมถึงชนิดของเซลล์ประสาทที่จะพัฒนาเติบโตด้วย.

การศึกษาเชิงลึกทางด้านประสาทวิทยาเป็นงานวิจัยที่นักชีววิทยาและนักประสาทวิทยาพยายามค้นคว้าตลอดมา เนื่องจากสมองของมนุษย์เรานั้น มีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนมากมาย แต่เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักชีววิทยาจากมหา-วิทยาลัยนิวยอร์ก 12 ก.ย. 2560 16:33 12 ก.ย. 2560 16:34 ไทยรัฐ