วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประดับแปลงนา ต้นข้าว 3 พันต้น

ความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 ก.ย. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ กล่าวถึงว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในวันที่ 21 ก.ย.เวลา 14.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะมีพิธีบวงสรวงราชรถ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. เป็นประธานในพิธี

ส่วนที่ท้องสนามหลวง วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำต้นข้าวประมาณ 3,000 ต้น มาประดับบริเวณแปลงนารูป ๙ ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศเป็นวันแรก โดยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เปิดเผยว่า เตรียมต้นข้าวไว้ทั้งหมด 58,000 ต้น ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ขาวมะลิ 105 และปทุมธานี 80 ซึ่งพันธุ์ข้าวเหล่านี้เปรียบเหมือนเป็นราชาและราชินีข้าว สำหรับต้นข้าวจำนวนดังกล่าว ครึ่งหนึ่งจะนำมาประดับในแปลงนาเลข๙ แบ่งออกเป็น 3 แปลง ตามระยะการเติบโต ได้แก่ ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกรวง ส่วนที่เหลือเก็บไว้เพื่อใช้สับเปลี่ยนหากต้นข้าวบางต้นเสียหาย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในวันที่ 18 ก.ย.

ด้านกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพดล ฉายปัญญา ผอ.กองควบคุมอาคาร มีหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการเขต ขอให้ทุกสำนักงานเขตเข้มงวดกวดขัน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารกับผู้ประกอบการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงกำชับผู้ประกอบการโรงแรมในรัศมี 1 กิโลเมตร จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 อย่างเคร่งครัด โดย 1.ตรวจสอบ เพิ่มความเข้มงวดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการสถานที่พักอื่นทุกแห่งในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ต.ค.2560 และ 2.ขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้ประกอบการสถานที่พักอื่น ตรวจสอบและซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราวตั้งแต่ด้านเหนือจากสะพานกรุงธน-ด้านใต้บริเวณสะพานพระเจ้าตากสิน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ต.ค.นี้ โดยเรือด่วนเจ้าพระยาที่ให้บริการในช่วงวันดังกล่าวจะยังคงให้บริการตามปกติ แต่อนุญาตให้จอดเรือรับส่งผู้โดยสารเฉพาะท่าเรือฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทุกท่าเรือ (ฝั่งธนบุรี) ส่วนท่าเรือฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) กรมเจ้าท่าอนุญาตให้จอดเรือรับส่งผู้โดยสารได้เฉพาะท่าเรือเทเวศน์ และท่าเรือยอดพิมาน เท่านั้น ขณะที่เรือข้ามฟากจากเดิมจอดรับส่งที่ท่าเรือพระจันทร์เหนือ, ท่าเรือมหาราช, ท่าเรือท่าช้าง ในช่วงวันดังกล่าวจะไม่เปิดให้บริการ ให้ผู้โดยสารใช้เรือข้ามฟากที่ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครเท่านั้น ส่วนท่าเรือท่าเตียนงดให้บริการ แต่ให้ใช้ท่าเรือราชินีแทน ส่วนเรือบริการนักท่องเที่ยวด้านทิศเหนือให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแทน ส่วนด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือราชินีแทน นอกจากนี้ มีการจำกัดช่วงเวลาการเดินเรือของเรือเดินทะเล เรือลากจูงลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตรายต่างๆ ในช่วงดังกล่าว พร้อมทั้งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในแม่น้ำเจ้าพระยา 120 ตัว ใน 27 ท่า ในท่าเรือคลองแสนแสบ 114ตัวใน 28 ท่า

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ.กล่าวถึงแนวทางจัดการ ผู้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่จัดระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2560 บริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ว่าจะมีทั้งการจัดพิมพ์แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ที่เข้าชมนิทรรศการเป็นกรณีพิเศษ โดยแบ่งการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการเป็น 8 จุด คือ 1.บริเวณพลับพลายก 2.ขึ้นชมพระเมรุมาศ 3.นิทรรศการการก่อสร้างพระเมรุมาศ 4.นิทรรศการงานประติมากรรม 5.นิทรรศการจิตรกรรมฉากบังเพลิง 6.ขึ้นชมพระที่นั่งทรงธรรม 7.นิทรรศการการบูรณะราชรถ 8.นิทรรศการพระโกศจันทน์ พระโกศทองคำและเครื่องสังเค็ด โดยการเข้าชมจะให้เดินวนจากจุดที่ 1 ผ่านไปยังจุดที่ 2 จนถึงจุดที่ 8 ทั้งนี้ วธ.จะเปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูลการเข้าชมนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ และเปิดรับสมัครจิตอาสาในเดือน ต.ค.นี้

ความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 ก.ย. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯกล่าวถึงว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 11 ก.ย. 2560 23:39 11 ก.ย. 2560 23:47 ไทยรัฐ