วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มสมาร์ทเอสเอ็มอีเตรียมบุกตลาดสากล ผลักดันประเทศไทยสู่ยุค 4.0

โดย Advertorial

นายกฯ ชมผลงานที่ได้รับรางวัล PM AWARD2017

กระทรวงพาณิชย์ฯ สานต่อนโยบายนายกฯ ตู่ เดินหน้าผลักดันกลุ่มธุรกิจส่งออกไทย ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจสู่ตลาดโลก...

นับเป็นปีที่ 26 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานมอบรางวัล ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award) ซึ่งในปีนี้ได้มีการนำนโยบายหลักของประเทศที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้ในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 มาปรับเพิ่มรางวัลให้สอดรับกับทิศทางการค้าโลก

พิธีมอบรางวัลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวในงานว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืน โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการของไทย “ตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0” เพี่อสนับสนุนให้ธุรกิจการส่งออกมีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และการจัดงานมอบรางวัลแก่ผู้ส่งออกดีเด่นในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนไทยได้เป็นอย่างดี เพราะบรรดาผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดโลก”

“รางวัลในปีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ซึ่งก้าวเข้ามารับรางวัลจำนวนหลายรายเกินความคาดหมาย แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลสอดรับกับความเป็นจริงในโลกการค้าที่ต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และหลายๆ อย่าง มาบูรณาการเข้าด้วยกัน และรางวัลในปีนี้จะมีความหมายมากกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักธุรกิจนักลงทุนต่างชาติที่กำลังตัดสินใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของรางวัลทั้ง 7 ประเภท ประกอบไปด้วย

1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จำนวน 5 บริษัท แบ่งเป็นบริษัท ขนาดใหญ่ (L) ได้แก่ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด, บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทขนาดกลาง (M) ได้แก่ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ส่วนบริษัทขนาดเล็ก (S) ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

2) รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จำนวน 5 บริษัท แบ่งเป็น บริษัทขนาดใหญ่ (L) ได้แก่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด, บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทขนาดกลาง (M) ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด และบริษัทขนาดเล็ก (S) ได้แก่ บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จำนวน 9 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ (L) ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด บริษัทขนาดกลาง (M) บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง จำกัด และบริษัทขนาดเล็ก (S) ได้แก่ บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด, บริษัท นิธิฟูดส์ จำกัด, บริษัท ลาบราดอร์ จำกัด

4) รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ อ่าน ครีเอทีฟ สตูดิโอ สินค้า บรรจุภัณฑ์กุนเชียง ชื่อ Teng 2. ชาญชัย บริบูรณ์ (ชามเริญ สตูดิโอ) สินค้า ภาชนะใส่อาหาร ชื่อ PINTO 3. ศริญลิม ดีไซด์ สตูดิโอ สินค้า กราฟิกตัวอักษร ชื่อ Typotown Collection 4. บริษัท ยูนิค สเปซ จำกัด สินค้า เก้าอี้ ชื่อ Gom Stool 5. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด สินค้า ก๊อกน้ำ ชื่อ Soft Paddle Faucet 6. สุพจน์ สุวรรณสิงห์ (Saprang Craft Jewelry) สินค้า เข็มกลัด ชื่อ 299/1

5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) แบ่งเป็นสาขาโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน), สาขาดิจิตอลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ ได้แก่ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด ส่วนสาขาโลจิสติกส์การค้า (ELMA) ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด, บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด และบริษัท ลีฟ ครีเอชั่น จำกัด

7) รางวัลสินค้าฮาลาล ยอดเยี่ยม (Best Halal) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด, บริษัท เค-เฟรช จำกัด และบริษัท กรไทย จำกัด

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนส่งเสริมการค้าแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยจะมีการนำสินค้าที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้า รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้แทนการค้าระดับสูงของรัฐบาลในการเยือนต่างประเทศ ซึ่งจะต่อยอดและเปิดทางให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

เป็นที่น่าสนใจว่าผู้ประกอบการไทยรายย่อย หรือกลุ่มสมาร์ทเอสเอ็มอี สามารถคว้ารางวัล PM AWARD 2017 ได้มากขึ้น โลกธุรกิจที่อยู่ในยุคดิจิตอลนี้ยังเปิดกว้างสำหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้านำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อีกมาก ซ้ำยังมีภาครัฐให้การสนับสนุนผุดโครงการและรางวัลดีๆ มาปูทางสู่การส่งออกตลาดโลก เส้นกราฟส่งออกของไทยคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายกฯ ชมผลงานที่ได้รับรางวัล

กระทรวงพาณิชย์ฯ สานต่อนโยบายนายกฯ ตู่ เดินหน้าผลักดันกลุ่มธุรกิจส่งออกไทย ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจสู่ตลาดโลก... 30 ส.ค. 2560 17:04 1 ก.ย. 2560 01:01 ไทยรัฐ