วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องอาจ' หนุน จนท.รัฐ-ขรก.แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เชื่อป้องทุจริตวงราชการได้

"องอาจ" หนุนข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย แจ้งบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน เชื่อป้องปราบทุจริตคอร์รัปชันวงราชการได้

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 60 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า ตนเห็นด้วยกับข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชการ การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ ควรทำตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน และควรแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินทุกๆ 4-5 ปี เพื่อแสดงว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ในกรณีที่ถูกร้องเรียนว่าข้าราชการคนใดร่ำรวยผิดปกติ จะได้นำข้อมูลที่แจ้งไว้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ การให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเรื่องดีที่จะป้องกันการทุจริตได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ทุจริตที่สำคัญ 3 ฝ่าย อันประกอบด้วย 1. ฝ่ายการเมือง 2. ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ 3. ฝ่ายนักธุรกิจเอกชน เมื่อฝ่ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ถูกตรวจสอบมากขึ้น ก็จะทำให้การทุจริตยากมากขึ้น ดังนั้นตนขอฝากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เร่งทำเรื่องนี้เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เสริมสร้างมาตรการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยให้ได้ผลมากขึ้น.

"องอาจ" หนุนข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย แจ้งบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน เชื่อป้องปราบทุจริตคอร์รัปชันวงราชการได้ 13 ส.ค. 2560 13:51 13 ส.ค. 2560 17:53 ไทยรัฐ