วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาสตรีฯ จัดทำหนังสือเผยแพร่พระเกียรติคุณ 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์'

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณ แจกให้แก่องค์กรต่างๆ และห้องสมุด

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือ "85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ ให้ยั่งยืนสถิตย์สถาพรตลอดไป

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าว สภาสตรีแห่งชาติฯ จะนำไปแจกให้กับองค์กรสมาชิก สถานศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดตามโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื้อหาในหนังสือที่จัดทำขึ้นได้รับพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสที่พระราชทานไว้แก่สภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสต่างๆ และยังมีพร้อมภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธย ดอกไม้ชื่อพระราชทาน และบทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ดร.วันดี กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทำให้ทราบถึงพระราชปณิธานอันมั่นคง พระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ พระองค์ได้ทรงส่งเสริมให้สตรีไทยเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัว พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจเพื่อสตรีไทยและปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นอาชีพแก่ประชาชน ทรงรับผู้ยากไร้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงดำเนินโครงการพระราชดำริ เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น พระองค์ทรงรับองค์กรต่างๆ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวนมาก เพื่อให้องค์กรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือสังคมต่อไป

ดร.วันดี กล่าวต่อว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสภาสตรีแห่งชาติฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2504 ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในกิจการต่างๆ ระหว่าง พ.ศ.2504-2547 ของสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน 14 ครั้ง พระราชทานพระราชดำรัสไว้แก่สภาสตรีแห่งชาติฯ ในโอกาสต่างๆ จำนวน 36 โป้งและยางพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้วันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันสตรีไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกหน่วยงานและประชาชนโดยทั่วไป ให้ทราบถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณให้สถิตย์ยั่งยืนสถาพรตลอดไป.

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่และจารึกพระมหากรุณาธิคุณ แจกให้แก่องค์กรต่างๆ และห้องสมุด 13 ส.ค. 2560 11:22 13 ส.ค. 2560 13:42 ไทยรัฐ